Populära mallar och intyg från DokuMera

Vi är stolta över att ha Sveriges smartaste kunder. Våra kunder har nämligen upptäckt att en effektiviserad administration frigör värdefulla resurser för den egna kärnverksamheten.

Här hittar du ett antal av våra populäraste dokumentmallar inom olika områden. Du kan köpa våra mallar och intyg styckvis eller teckna ett förmånligt abonnemang.

Kalkyler & Budgetdokument   Arbetsmiljö & Jämställdhet
 1. Investeringskalkyler
 2. Kostnadskalkyler
 3. Excelmallar
 4. Blanketter
 5. Bidragskalkyl
 6. Likviditetsbudget
 7. Budget
 8. Abc-kalkylering
 9. Budgetkalkyler
 10. Resultatbudget
 1. Brandskydd
 2. Brandskyddsarbete
 3. Systematiskt arbetsmiljöarbete
 4. Motivationssamtal
 5. Systematiskt brandskyddsarbete
 6. Motivationsarbete
 7. Arbetsmiljö
 8. Jämställdhetsplan
 9. Stress
 10. Motivation
Uppsägning & Avsked Personal & Personalfrågor
 1. Anställningsintyg
 2. Uppsägning p.g.a. arbetsbrist
 3. Uppsägningsblankett
 4. Avskedande
 5. Konflikt
 6. Blankett för uppsägning
 7. Personalhandbok
 8. Tjänstgöringsintyg
 9. Uppsägning
 10. Arbetsgivarintyg
 1. Personliga förhållanden
 2. Uppsägningsblanketter
 3. Utvecklingssamtal
 4. Arbetsfördelning
 5. Sjukfrånvaro
 6. Sjukskrivning
 7. Karensdagar
 8. Friskvård
 9. Rehabilitering
 10. Kompetensutveckling
Offerter, Ordrar & Fakturor Avtal & Kontrakt
 1. Kvitto
 2. Faktura mallar
 3. Upphandling
 4. Försäljning
 5. Köpebrev
 6. Anbud
 7. Offertmall
 8. Faktura mall
 9. Fakturamall
 10. Kundreskontra
 1. Uppdragsavtal
 2. Avtalsblanketter
 3. Arrendeavtal
 4. Kommissionsavtal
 5. Konsultavtal
 6. Samarbetsavtal
 7. Avtalslagen
 8. Standardavtal
 9. Avtalsmallar
 10. Handelsavtal
Juridiska dokument & Frågor Populära sökningar
 1. Sekretess
 2. Att skriva fullmakt
 3. Avtalsvillkorslagen
 4. Juridiska dokument
 5. Aktieägaravtal
 6. Jäv
 7. Fullmakt
 8. Avtalsbrott
 9. Avtal
 10. Överlåtelseavtal
 1. Arrende
 2. F-skatt
 3. Reavinstbeskattning
 4. Reavinstskatt
 5. Beskattning
 6. Återförsäljare
 7. Arbetsordning
 8. Arrende
 9. Styrelseledamot
 10. EU stöd